English version
www.trojanek.com

tłumacz przysięgły
i lektor języka angielskiego
Zasady dotyczące wykonywania tłumaczeń
Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile Klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz jest obowiązany umieścić adnotację, że tłumaczył z kopii.
Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze formę papierową i z tego względu musi zostać przekazane Klientowi pocztą kurierską lub zwykłą, bądź odebrane osobiście.
Materiały do tłumaczenia niepoświadczonego mogą być dostarczane na nośnikach odpowiadających Klientowi, tzn. w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną, na dyskietce, płycie CD-ROM itp.). Przetłumaczony tekst może być w takiej samej formie przekazany klientowi.

Na pierwszym miejscu stawiam poufność - wszystkie przekazane materiały do tłumaczenia są chronione przed dostępem osób trzecich.

  289 780