English version
www.trojanek.com

tłumacz przysięgły
i lektor języka angielskiego
Ceny przykładowych tłumaczeń
Strona obliczeniowa: 1125 znaków ze spacjami.

Na język angielski:

- świadectwo maturalne (3 str.) 135 zł
- dyplom ukończenia studiów wyższych (1 str.) 45 zł
- zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (1 str.) 45 zł
- indeks wyższej uczelni (ok. 8 -10 str.) 360 - 450 zł
- dyplom ukończenia kursu językowego z "Empiku" (1 str.) 45 zł
- odpis skrócony aktu urodzenia (1 str.) 45 zł
- odpis zupełny aktu urodzenia (2 str.) 90 zł
- odpis skrócony aktu małżeństwa (2 str.) 90 zł
- odpis zupełny aktu małżeństwa (3 str.) 135 zł
- odpis skrócony aktu zgonu (1 str.) 45 zł
- zaświadczenie o ukończeniu kursu (1 str.) 45 zł
- referencje (zwykle 1 str.) 45 zł
- świadectwo pracy (1 str.) 45 zł
- świadectwo czeladnicze (1 str.) 45 zł
- zaświadczenie lekarskie (zwykle 1 str.) 45 zł
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie (1 str.) 45 zł
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały (1 str.) 45 zł
- zaświadczenie z banku (1 str.) 45 zł

  282 979